Informationsfusion

Informationsfusion från databaser, sensorer och simuleringar

Högskolan i Skövde har startat ett forskningsprogram inom området informationsfusion från databaser, sensorer och simuleringar. Detta område är unikt, av strategisk vikt för företag, försvar och offentlig sektor så som sjukvård, och är för tillfället inte representerat i sin helhet vid något annat svenskt lärosäte.

Flera företagspartners ingår i utvecklingen av forskningsprogrammet som de anser vara ett viktigt område. Högskolan har ett antal forskningsgrupper som arbetar med olika aspekter av informationsfusion vilket därmed bidrar till ett forskningsprogram av betydande styrka inom högskolans huvudsakliga forskningsområden.

Den officiella hemsidan för forskningsprogrammet är på engelska och nås på www.infofusion.se.


Uppdaterad: 2010-03-18

Kontakt

Sten F Andler

Professor
Programdirektör Informationsfusion
sten.f.andler@his.se
0500 - 44 83 13