Forskningscentrum för Virtuella system

Vid Forskningscentrum för virtuella system arbetar forskare med att öka kunskapen kring utveckling och användning av datorbaserade virtuella modeller med fokus på utveckling av produkter, processer och system. Idag är forskningen inriktad på följande områden vilka också representerar den forskning som bedrivs inom respektive forskargrupp.

·         Simuleringsbaserad optimering: utveckling av system för att optimera processer inom bl.a. tillverkning, transport, leverantörskedjor och hälso- och sjukvård, med syfte att väsentligt förbättra såväl effektivitet som beslutsfattande

·         Adaptiv tillverkning: gruppens fokus är utveckla metoder och tekniker för säkra, användarvänliga, adaptiva och energisnåla lösningar för både webbaserad serviceorienterad produktionsplanering och adaptiv människa-robot-integrering

·         Produktdesign: huvudmålet är att stödja personer som i sin yrkesutövning utformar produkter. Centralt i detta är utvecklandet av beslutstöd vilka i huvudsak är baserade på användandet av datorbaserade verktyg, t ex i form av DHM-verktyg (digital human modelling), checklistor, erfarenhetsbaserad kunskap eller riktlinjer, artificiell intelligens, simulering eller användandet av flermålsoptimeringstekniker

·         Materialmekanik: gruppens fokus handlar om att utveckla och använda metoder för analys av styrkan för material och strukturer. Dessa metoder är centrala för virtuell provning och produktutveckling

 

Vision

Vår vision är att vara ett centrum av internationell betydelse för att främja och utveckla modellering, simulering och visualisering inom lärande, underhållning och beslutsfattande för samhälle, näringsliv och människa.

Mission

Vår mission är att erbjuda unik och efterfrågad utbildning inom virtuella system, framförallt på masters- och forskarutbildningsnivå, samt att genom tvärvetenskaplig behovsmotiverad forskning erbjuda helhetslösningar för virtuell produkt- och processutveckling.


Uppdaterad: 2013-03-15

Kontakt

Josef Adolfsson
Adjunkt/Avd.chef teknik
Högskolan i Skövde
Teknik och samhälle

0500 - 44 85 90