Intelligent Automation

På den globala marknaden är det svenska näringslivet utsatt för stark konkurrens och höga krav från kunderna. För att hantera denna situation krävs en effektiv utveckling av både produkter och produktionssystem. Användningen av IT-verktyg blir allt viktigare i detta arbete. Intelligent Automation är ett tvärvetenskapligt forskningsområde där problem från till exempel maskinteknik, elektronik, datavetenskap och projektledning förenas. Utvecklingen inom Intelligent Automation går snabbt och har mycket stor betydelse för näringslivet och här ligger det svenska näringslivet i framkant.

Forskningen inom Intelligent Automation (tidigare Centrum för Intelligent Automation CIA) inriktar sig på utveckling av nästa generations industriella produktionssystem. Speciell vikt läggs på användning av olika typer av simuleringsverktyg vid utveckling och drift av produktionssystem. Arbetsmetoder och organisation som har att göra med användning av simuleringsverktyg har på senare år visat sig vara viktiga forskningsområden. För närvarande bedrivs forskning inom simuleringsbaserad optimering och simuleringsbaserad konceptuell utformning av produktionsfaciliteter.

Användningen av simuleringsverktyg blir allt viktigare även inom andra områden, till exempel sjukvården. Metoden för simuleringsbaserad optimering som forskningsgruppen har utvecklad får tillämpning i många olika områden där man har konkurrerande mål så som kostnader, leveranstid och miljöpåverkan. Här kan simulering vara ett viktigt verktyg för beslutsstöd, särskild i situationer där prioriteringarna mellan de olika målen kan förändras snabbt. Metoden kallas på engelska för ”simulation-based multi-objective optimisation”.

Forskande Personal:

Leo De Vin, Professorleo.devin@his.se
Lihui Wang, Professorlihui.wang@his.se
Phillip Moore, Professor (25 %)prmoore@dmu.ac.uk
Kalyanmoy Deb, Professor (15 %)kalyanmoy.deb@his.se
Amos Ng, Docentamos.ng@his.se
Stefan Ericson, doktorandstefan.ericson@his.se
Anna Syberfeldt, Dr.anna.syberfeldt@his.se
Marcus Frantzén, Doktorandmarcus.frantzen@his.se
Matías Urenda Moris, Dr.matias.urenda.moris@his.se
Tehseen Aslam, Doktorandtehseen.aslam@his.se
Catarina Dudas, Doktorandcatarina.dudas@his.se
Magnus Holm, Doktorandmagnus.holm@his.se
Göran Adamson, Doktorandgoran.adamsson@his.se
Florian Siegmund, Doktorandflorian.siegmund@his.se
Mohammad Givehchi Yazdi, Doktorandmohammad.givehchi.yazdi@his.se
Bernard Schmidt, doktorandbernard.schmidt@his.se
Ainhoa Goienetxea, doktorand
Leif Pehrsson, industridoktorandleif.pehrsson@his.se
Veronica Fornlöf, industridoktorandveronica.fornlof@his.se

 

Vi finns här:

De flesta av oss finns i forskningshuset Portalen, 3:e våningen. Karta. Adress: Kanikegränd 3A, Skövde. GPS N 58,39342 E 13,85797

 

Uppdaterad: 2013-02-15
Sidansvarig: Automatiseringsteknik