Forskningsgrupper

Forskningscentrum för Systembiologi består av fem forskningsgrupper;

  • Bioinformatik
  • Ekologi
  • Fysiologi, farmakologi och toxikologi
  • Infektionsbiologi
  • Kognitiv Neurovetenskap och Filosofi
  • Tumörbiologi

Uppdaterad: 2013-03-04