Seminarium kring Kulturförmedling och mediering

Den 7 november hölls höstens seminarium kring Kulturförmedling och mediering på Högskolan i Skövde. Sammankomsten kring nya medier, berättande och kultur gästades av representanter för kulturförmedlande institutioner och andra intresserade organisationer.  

Arrangörer: Lars Vipsjö, Stefan Ekman och Maria Guadalupe Alvarez Diaz från forskargruppen Teknologi och miljöer i nya medier.

Syften med seminariet

 • Vi vill ta del av kulturförmedlande organisationers egna visioner och/eller frågor kring medieanvändande och berättande. 
 • Vi tror att det här finns underlag för studentprojekt och examensarbeten och vill därför skapa en kontaktyta mellan kulturförmedlare och intresserade studenter. 
 • Vi menar att det inom de digitala medierna finns tekniker som ger nya möjligheter till transmediering av kulturarv, exempelvis gestaltning av känsliga föremål och miljöer.
 • Vi hävdar att digital 2D- och 3D-grafik, animering, ljud, musik och interaktiv teknik inom spelutveckling erbjuder experimentella förmedlingsmetoder av kulturarv för en ny och bredare publik.

Program

 • Inledning med presentation av ämnet och verksamheten: utbildning och forskning inom Medier, estetik och berättande, samt Serious Games. 
 • Visning av studentarbeten, tidigare samarbetsprojekt och externa exempel.
 • Kulturförmedlare presenterade projektidéer och möjliga samverkansområden:
 •      Anna Hadders, Regionmuseet i Kristianstad
       Tomas Olausson och Martin Karlsson, Stadsmuseet i Skövde
       Rolf Danielsson, Västarvet
       Johanna Andersson, Skara kultur 
       Helena Backman, Stifts- och landsbiblioteket i Skara 
       Ida Billvén och Isabel Eriksson, Vänermuseet, Lidköping      
       Christina Taube, Falkenbergs museum

            Kl.15.00, Kaffe med bulle 

 • Möjlighet till möte med studenter som ska skriva examensarbete och som är intresserade av att arbeta med medierat berättande i ett kultursammanhang. 
 • Möjlighet att diskutera och planera nästa steg i utvecklandet av ett samarbete.

Vi ser en potential till att gemensamma projekt inom kulturförmedling kan ligga till grund för forskningsansökningar om externa medel från olika håll. Det går även att utveckla kurser genom samarbete, som högskole- eller uppdragsutbildning.


Uppdaterad: 2013-05-23