Seminarium kring kulturarv och spelteknologi

Den 3 oktober arrangerade Högskolan i Skövde för andra året ett seminarium kring kulturarv och spelteknologi. I seminariet deltog studenter, kulturarvsaktörer, spelutvecklare och forskare som på olika sätt är intresserade av eller sysslar med ämnet. Ett stort tack till alla närvarande som bidrog till en så lyckad dag. En sammanfattning av dagen kommer inom kort.

Kulturarv och spelteknologi är ett område som växer och breder ut sig i olika riktningar. Kulturarvet gestaltas numera i allt högre grad virtuellt via digital bild och ljud. Detta medför att nya kommunikationsvägar används för att förmedla berättelserna, de som egentligen bär fram kunskapen om kulturarvet.

I år belyste vi särskilt att kulturarvsförmedling via "gamifiering" är projekt med behov av projektkoordinering samt expertkompetens inom flera fält. I en paneldiskussion tog vi upp frågor som: Vilket innehåll för de nya berättelserna fram? Vem berättar vad? Hur utvärderar man resultaten?

Arrangörer: Lars Vipsjö, Stefan Ekman och Maria Guadalupe Alvarez Diaz från forskargruppen Media, Technology and Culture. Moderator var Flemming Mouritzen.

English version of this page

I anslutning till Kulturarv och spelteknologi-seminariet ligger Sweden Game Conference och Sweden Game Festival.

Om Media, Technology and Culture (MTEC)

Forskargruppen Media, Technology and Culture (MTEC) arbetar med att bygga upp kompetens, strategier, kontaktnät och samverkan kring området kulturarv och spelteknologi. Vårt fokus ligger på spelteknologi och innovation i förhållande till kulturarvsförmedling, pedagogik, entreprenörskap, turism, närings- och landsbygdsutveckling.

Campuskarta


Uppdaterad: 2013-10-11
Sidansvarig: Lars Vipsjö

Kontakt

Lars Vipsjö
Lektor i MEB
Högskolan i Skövde
Kommunikation och information

0500 - 44 88 44

Spelappen Elins mysterium och animerade filmen Legenden Elin två projekt där studenter från Högskolan i Skövde under året deltagit för att ge fler människor möjlighet att upptäcka Skövdes historia och kulturarv.