Media, Technology and Culture (MTEC)

Högskolans forskargrupp "Teknologier och miljöer i nya medier" har bytt namn till Media, Technology and Culture (MTEC), här bedrivs forskning inom bland annat berättande i olika medieformer i ett samtida och historiskt perspektiv, spelutveckling, game studies, kulturarv och spelteknologi samt ljud- och bildberättande. Forskargruppen ingår i Information Research Center (IRC) och har i dagsläget 15 personer knuten till sig. De pågående forskningsprojekten i gruppen har kopplingar både till näringslivet och offentlig verksamhet.


Uppdaterad: 2013-06-26

Kontakt

Research group leader

Stefan Ekman
Lektor i medier, estetik och berättande
Högskolan i Skövde

Telefon: 0500 - 44 88 34
E-post: stefan.ekman@his.se