Forskningscentrum för Informationsteknologi

Forskningen behandlar hur information representeras, bearbetas och kommuniceras i artificiella och naturliga system samt hur informationstekniska system används och utvecklas i syfte att åstadkomma användbara systemlösningar för individ, organisation eller samhälle.

Följande perspektiv på informationsteknologi integreras här:

 • Datalogiska
  Grundläggande teori och metodik för hur information bearbetas, representeras och kommuniceras i datorsystem.
 • Kognitiva
  Hur information bearbetas, representeras och kommuniceras i naturliga system samt hur människor interagerar med olika typer av informationsteknologi.
 • Sociotekniska
  Hur informationstekniska system används och utvecklas i syfte att åstadkomma användbara systemlösningar för individ, organisation eller samhälle. 

Vision

Inom det informationsteknologiska området vill vi:

 • vara en nationellt och internationellt ledande forsknings- och forskarutbildningsmiljö,
 • tillsammans bedriva behovsmotiverad forskning som inkluderar hela kedjan från grundforskning till tillämpad forskning i nära samarbete med näringsliv och offentliga organisationer och med en hög grad av både nationell och internationell externfinansiering,
 • vara en forsknings- och forskarutbildningsmiljö som nationellt och internationellt attraherar framstående nya forskare och forskarstuderande såväl som etablerade forskare och bli Sveriges bästa forskarutbildningsmiljö.

Forskningsgrupper inom centrumet


Uppdaterad: 2013-03-08

Kontakt

Ordförande

Tom Ziemke
Professor
Högskolan i Skövde
Kommunikation och information
tom.ziemke@his.se
0500 - 44 83 30

Vice ordförande

Björn Lundell
Docent
Biträdande professor
Kommunikation och information
bjorn.lundell@his.se
0500-44 83 19