Forskningsgruppen för distribuerade realtidssystem

Snabblänk till forskningsgruppens engelska hemsida: http://www.his.se/iki/research/drts

Gruppen forskar på området distribuerade system och realtidssystem, särskilt distribuerade realtidsdatabassystem för databaser och provning av tidsparametrartestning av punktlighet i händelsestyrda realtidssystem som är händelseutlösta. Målet för forskningsgruppen är att studera och lösa de särskilda problem med synkronisering, kommunikation och dynamisk schemaläggning som uppträder i komplexa distribuerade realtidssystem. Särskilt studerar vi realtidsdatabassystem med databaser som har mjuka, fasta och hårda tidsgränser, reaktiva mekanismer och händelsebevakning, liksom testning av punktlighetprovning av tidsparametrar vid körning av programvara, utgående från metoder som utvecklats inom området.

En pågående och ökande aktivitet inom gruppen inriktas på algoritmer och infrastruktur för informationsfusion. Vi undersöker möjligheten att sätta in funktioner från vår realtidsdatabasprototyp DeeDS i den infrastruktur som utnyttjas av distribuerade system för att understödja distribuerade informationsfusionsystem. Gruppen utvecklar också en testbädd för trådlösa sensornät. Flera av medlemmarna i forskningsgruppen deltar i National Graduate School in Computer Science, den Nationella Forskarskolan i Datavetenskap (CUGS).

Forskningsgruppens medlemmar:

Titel
Namn
Kontakt
ProfessorSten F. Andlerofficiell hemsida
GästprofessorJeff Offutthemsida George Mason University
GästprofessorSang H. Sonhemsida University of Virginia
Post docRonnie Johanssonofficiell hemsida
DisputeradJonas Mellinofficiell hemsida
DisputeradSanny Syberfeldtofficiell hemsida
DisputeradBirgitta Lindströmofficiell hemsida
DoktorandMarkus Brohedeofficiell hemsida
DisputeradAlexander Karlssonofficiell hemsida
DisputeradGunnar Mathiasonofficiell hemsida
DoktorandAnders Erikssonofficiell hemsida

 


Uppdaterad: 2012-03-20
Sidansvarig: DRTS

Kontakt

Sten F Andler
Professor i datavetenskap
Högskolan i Skövde
Kommunikation och information

0500 - 44 83 13