Framtidens företagande

Vad som kommer att ske i framtiden går det egentligen bara att göra förutsägelser om som är mer eller mindre sannolika. Det går därför inte att beforska framtiden på samma sätt som nutiden eller dåtiden. Forskning kring framtidens företagande kan helt enkelt handla om att studera processer som ser ut att ha framtiden för sig och att undersöka hur företag skall kunna lyckas väl med att hantera sådana processer. 

Genom att studera företagande går det att förstå den evolutionära dynamik som är grunden för vårt välstånd, ja till och med vår kultur, samhälle och civilisation. Det är genom företagande som den dominerande delen av arbete produceras och här skapas inkomster åt de skattefinansierade verksamheterna.

För att en satsning på forskning på temat framtidens företagande skall bli framgångsrik krävs ett nära samarbete med näringslivet i Skövde och den omgivande Skaraborgsregionen. Vad som utmärker regionen är dels att näringslivet är placerat med närhet till råvaror och dels förhållandevis småskaligt. 

Forskningen inom framtiden företagande inriktas mot följande områden, tillika forskargrupper: 
  • Internationalisering och socialt entreprenörskap
    (Internationalization and Social Entrepreneurship)
  • Strategiskt entreprenörskap
    (Strategic Entrepreneurship)
  • Ledarskap och verksamhetsutveckling
    (Leadership and Organizational Development)

Uppdaterad: 2013-04-12
Sidansvarig: Pernilla Vighagen

Kontakt

Stefan Tengblad
Professor i företagsekonomi
Högskolan i Skövde
Teknik och samhälle

0500 - 44 88 54