Forskargrupper

Forskningen inom framtiden företagande inriktas mot följande områden, tillika forskargrupper:

  • Internationalisering och socialt entreprenörskap
    (Internationalization and Social Entrepreneurship)
  • Strategiskt entreprenörskap
    (Strategic Entrepreneurship)
  • Ledarskap och verksamhetsutveckling
    (Leadership and Organizational Development)

Uppdaterad: 2013-04-12
Sidansvarig: Pernilla Vighagen

Kontakt

Stefan Tengblad
Professor i företagsekonomi
Högskolan i Skövde
Teknik och samhälle

0500 - 44 88 54