Bakgrund

Arbetet med att inrätta framtidens företagande som ett forskningscentrum vid högskolan inleddes under våren 2011 då Stefan Tengblad, professor i företagsekonomi, gavs i uppdrag att ta fram ett underlag kring hur ett sådant centrum kan se ut.

Det finns i dagsläget en rapport och en OH-presentation framtagen som beskriver vilka sektorer som kan studeras och vilka teman som skall belysas, liksom en lämplig teoretisk utgångspunkt.

Rapport gällande Framtidens företagande: En möjlig forskningsprofil vid Högskolan i Skövde?, pdf, öppnas i nytt fönster

Även Skaraborgsregionens näringslivsprofil beskrivs och analyseras i rapporten. I rapporten pekas fyra kombinationer ut som särskilt intressanta profilområden:

  1. Underleverantörsutveckling
  2. Framtidens försvar
  3. Socialt entreprenörskap
  4. Boende och välbefinnande

Det finns vid högskolan relevant forskarkompetens inom företagsekonomi, industriell ekonomi och logistik, nationalekonomi, socialpsykologi och ingenjörsvetenskap. Företagsekonomiska forskare utgör den största gruppen och inom detta ämne finns det fem forskare med minst docentkompetens.

Vad hände under 2012? Läs gärna vår verksamhetsberättelse 2012.

Forskning kring framtidens företagande utgör ett lämpligt område för samarbete med det omgivande näringslivet i Skaraborg med goda möjligheter till kunskapsproduktion i samverkan och kunskapsspridning. Även på en nationell och internationell nivå går det att delta i kunskapsproduktion kring väsentliga aspekter av företagande och entreprenörskap.


Uppdaterad: 2013-04-12
Sidansvarig: Pernilla Vighagen

Kontakt

Stefan Tengblad
Professor i företagsekonomi
Högskolan i Skövde
Teknik och samhälle

0500 - 44 88 54