Vision och mål

Vår vision för forskningen är att bedriva mångvetenskaplig forskning kring Hälsa och välbefinnande som är nationellt ledande och internationellt unik och målet är:

  • Att bedriva trovärdig och direkt tillämpningsbar forskning
  • Att utveckla och validerade arbetssätt och metoder för att forma framtidens vård

Uppdaterad: 2013-06-11

Kontakt

Anette Ekström
Biträdande professor
Institutionen för vård och natur
E-post: anette.ekstrom@his.se

Elisabeth Kylberg
Biträdande professor
Institutionen för vård och natur
E-post: elisabeth.kylberg@his.se

Ingrid Bergh
Professor
Institutionen för vård och natur
E-post: ingrid.bergh@his.se