Välbefinnande genom komplementära och alternativa metoder (WellCam)

Människors intresse för komplementära och alternativa metoder (CAM) ökar i Sverige, liksom i EU-området. I Sverige har till exempel mer än en tredjedel av patienter med långvarig smärta använt akupunktur och inom EU använder över 100 miljoner människor CAM. The European Federation for Complementary and Alternative Medicine (EFCAM) definierar CAM som A diverse range of autonomous health care practices used for health maintenance, health promotion and disease prevention and for the treatment of ill-health. These practices can also be integrated for use together with conventional medical approaches to create a broader range of healthcare options for the public. National Center for Complementary and Alternative Medicine (NCCAM) menar att med "komplementär medicin" avses användning av CAM tillsammans med konventionell medicin, som till exempel att använda akupunktur tillsammans med sedvanlig behandling för att exempelvis minska smärta. Med "Alternativ medicin" avses metoder som används istället för konventionell medicin. I Sverige används CAM oftast som ett komplement till konventionell medicin. CAM utgår från en helhetssyn med fokus på hela människan och inte bara på en viss sjukdom eller den del av kroppen som inte fungerar.


Det råder idag brist på studier av god kvalitet som utvärderat CAM avseende effektivitet och säkerhet. Fokus för denna forskargrupp är därför – att utvärdera och förbättra det vetenskapliga underlaget för komplementära och alternativa metoder, som används av människor i samband med olika hälsoproblem.


Uppdaterad: 2013-06-11

Kontakt

Anette Ekström
Biträdande professor i Omvårdnad
Epost: anette.ekstrom@his.se
Telefon: 0500-448414