Utveckling av instrument och metoder (DIM)

Utveckling av instrument och metoder (DIM) är ett forskningsövergripande område inom Hälsa och välbefinnande (HEALWELL). Detta då ett viktigt fokus är att mäta och utvädera effekter av genomförda interventioner och implementeringar. Detta sker genom att utveckla nya, men även genom att förfina redan existerande instrument och metoder.


Uppdaterad: 2013-06-11

Kontakt

Ingrid Bergh
Professor i Omvårdnad
E-post ingrid.bergh@his.se
Tel: 0500-448452