Företrädare

Företrädare för arbetet med att etablera forskning kring Hälsa och välbefinnande utgörs av:

Anette Ekström, Institutionen för vård och natur

Elisabeth Kylberg, Institutionen för vård och natur

Ingrid Bergh, Institutionen för vård och natur


Uppdaterad: 2013-06-11

Kontakt

Anette Ekström
Biträdande professor
Institutionen för vård och natur
E-post: anette.ekstrom@his.se

Elisabeth Kylberg
Biträdande professor
Institutionen för vård och natur
E-post: elisabeth.kylberg@his.se

Ingrid Bergh
Professor
Institutionen för vård och natur
E-post: ingrid.bergh@his.se