Om Hälsa och välbefinnande

Hälsa och välbefinnande är närstående begrepp som används som utbytbara med varandra. Världshälsoorganisationen (WHO) definierar hälsa som ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande och inte enbart som avsaknad av sjukdom eller funktionshinder. Hälsa uppnås således genom en kombination av fysiskt, mentalt, emotionellt och socialt välbefinnande. Fysisk hälsa omfattar kroppens förmåga att fungera och omfattar motion, kost, sömn, alkohol och droger, samt viktkontroll. Psykisk hälsa omfattar hur vi tänker, känner och klara det dagliga livet, samt lärande, stresshantering och psykiska sjukdomar. Social hälsa omfattar hur vi som människor interagerar tillsammans i vår miljö och inkluderar familjeförhållanden, relationer och folkhälsa.


Uppdaterad: 2013-06-11

Kontakt

Anette Ekström
Biträdande professor
Institutionen för vård och natur
E-post: anette.ekstrom@his.se

Elisabeth Kylberg
Biträdande professor
Institutionen för vård och natur
E-post: elisabeth.kylberg@his.se

Ingrid Bergh
Professor
Institutionen för vård och natur
E-post: ingrid.bergh@his.se