WeShare 2012

Projektet WeShare2012 syftar till att skapa en demonstratormiljö som inbjuder till kreativa möten i syfte att facilitera samverkansprojekt och öka idéflödet för forskare, företagare och finansiärer.

Demonstratormiljön är tänkt att underlätta för en bred publik att förstå den forskning och den kunskap som genereras inom högskolan. Företagen medverkar genom att erbjuda aktuella problemställningar och tekniska utmaningar som i samverkan med akademin utvecklas till ny kunskap och ny utveckling för framtiden.

Mer information om de tre demonstratorerna som utvecklas inom projektet finns via länkarna till vänster.

Projektet finansieras av: 
Tillväxtverket
VG-regionen
Högskolan i Skövde

 


Uppdaterad: 2010-06-20
Sidansvarig: Anna Syberfeldt