Öppna Ekosystem

Vad och När?

Fredagen den 23 april 2010 arrangeras konferensen "Öppna Ekosystem" i Portalen i Skövde. Konferensen arrangeras av forskargruppen Software Systems, som är en del av Informatics Research Centre vid Högskolan i Skövde, i samverkan med föreningen Open Source Sweden, nätverket KIVOS (kommunsamverkan i Väst för Open Source) och ett antal Open Source communities.

Syftet med konferensen?

Syftet med konferensen är att samla intressegrupper från olika roller (utvecklare, leverantörer och användare) för att mer allsidigt belysa möjligheter och utmaningar med öppen källkod. Vi är övertygade om att samverkan mellan olika intressegrupper och roller är viktigt för långsiktigt framgångsrika öppen källkodsprojekt.

Konferensens namn och tema är "Öppna ekosystem" och i detta ligger aspekter som rör affärsutveckling, styrning och finansiering av öppen källkodsprojekt. Ett "öppet ekosystem" omfattar även frågor som rör individers motiv och incitament för att engagera sig i en öppen samverkan.

Varför delta?

 • Samarbete höjer vår kompetens och är en kreativ arbetsform.
 • Kunder och användare kan sänka sina kostnader, påverka utvecklingen och inte minst, hitta nya samarbetsformer.
 • Leverantörer får kontakt med kunder och lär sig mer om kundernas behov.
 • Leverantörer får kontakt med utvecklare att anställa alternativt bli partners med.
 • Utvecklare kan hitta kanaler för sina produkter och inte minst nya arbetsgivare med samma idéer och värderingar.

Programmet?

Konferensen startar 09:30 och avslutas 17:00. I direkt anslutning till starten av konferensen (mellan 09:00-09:30) ges en övergripande presentation till området som riktar sig till den som vill få en introduktion till öppen källkod och öppna standarder.

Under konferensen kommer Professor Mogens Kuhn Pedersen, Copenhagen Business School, att ge en keynote om de danska erfarenheterna av att inom offentlig sektor arbeta med öppen källkod och öppna standarder. Konferensens keynote har titeln "Open Source and Open Standards: From ideas to politics of an open government ICT platform  - the Danish story and its perspectives 2001-2010".  Mer information om presentationen finns här. Professor Pedersen har lång erfarenhet av öppen källkod och öppna dokumentformat både som forskare och expert i flera rådgivande organ till Danska regeringen. Han är också ordförande i den Danska standardiseringskommitté (S-445),  som bland annat arbetar med standarder för dokumentformat (ISO/IEC 29500 OOXML och ISO/IEC 26300 ODF). 

En stor del av konferensen ägnas åt diskussioner och till en utställning. Under ett antal tematiska diskussioner fördjupar vi oss i olika frågor, exempelvis: hur vi på ett bättre sätt kan sprida information och kunskap till olika grupper, hur vi kan vidareutveckla det öppna ekosystemet så att alla grupper kommer med, frågor om arkitektur och interoperabilitet som baseras på öppna standarder, samt i ett erfarenhetsutbyte om specifika öppna teknologier och ramverk. Dessa diskussioner koordineras av företrädare för olika roller i det öppna ekosystemet. Diskussioner kommer genomföras i mindre grupper kring följande 4 teman:

Tema 1: Informations och kunskapsspridning om öppna ekosystem, öppna standarder och öppen programvara.

 • Vilka är målgrupperna och hur når vi dessa (Beslutsfattare,
  inköpare, politiker m.fl.)
 • Vad är ett vinnande budskap (Samarbete, regional utveckling,
  kostnadsbesparingar, kompetens mm.)
 • Öppna standarder och hur skall dessa definieras för att undvika
  fallgropar.

Tema 2: Öppna ekosystem där alla intressenter samarbetar.

 • Communities: hur ser dessa ut och vilka erfarenheter finns
 • Finansieringsmodeller
 • Organisation och styrning
 • Licensformer och eventuella avgränsningar till intressegrupper
 • Support och vidareutveckling

Tema 3: Arkitektur och infrastruktur för öppna standarder.

 • Konkreta produkter och lösningar
 • Trender
 • Molntjänster

Tema 4: Utvecklingscommunities

 • programmet kommer att styras av vilka som deltar från utvecklarsidan.

 

Under utställningen kan du nätverka och prata med forskare, leverantörer och företrädare för olika öppen källkodsprojekt.

Preliminärt program för dagen inkluderar:

 • Keynote "Open Source and Open Standards: From ideas to politics of an open government ICT platform  - the Danish story and its perspectives 2001-2010", Prof. Mogens Kühn Pedersen, Copenhagen Business School
 • Paneldebatt med olika intressenter
 • Utställning av leverantörer och OSS-projekt
 • Diskussioner kring olika teman

Ett detaljerat program för konferensen finns här.
En flyer som beskriver konferensen finns här

Anmälan?

Ditt deltagande i konferensen är kostnadsfritt men föranmälan krävs. Sista datum för anmälan är 15 april. Du anmäler dig genom att skicka ett ebrev till "eko2010[at]his.se" (där du anger NAMN och ORGANISATION). För att på bästa sätt kunna planera diskussionerna under konferensen är vi intresserade av veta lite om din erfarenhet kring öppen källkod. Kanske du kan identifiera dig i någon av följande roller (utvecklare, leverantör eller användare av öppen källkod)? Du får gärna skriva någon rad om detta då det är värdefull bakgrundsinformation för vår planering. Vi vill understryka att du självklart också är välkommen till konferensen även om du inte har någon tidigare erfarenhet av öppen källkod.

Färdbeskrivning?

Portalen ligger cirka 300 meter norr om Skövde järnvägsstation. En karta över hur man tar sig från stationen till Portalen finns här.

Hotell?

Vid bokning av något av hotellen nedan så ange Högskolan i Skövde som referens för att få det angivna priset.

Hotell Majoren 
Pris/natt enkelrum: 1050 kr
 
Quality hotel Prisma
Pris/natt enkelrum: 814 kr
 
Scandic Billingen
Pris/natt enkelrum: 850 kr
 
Skövde vandrarhem
Pris/natt enkelrum: 350 kr (50 kr extra för lakan) 


Uppdaterad: 2010-04-16
Sidansvarig: Jonas GamalielssonKontakt:
Dr. Björn Lundell
University of Skövde
Informatics Research Centre
Software Systems Research Group
Tel: +46 (0)500-448319
Email