Fusion as Vision

Abstract [in Swedish]

Projektet ”Fusion som vision” syftar till att öka samverkan mellan Högskolan och näringslivet inom ramen för forskningsprofilen informationsfusion som Högskolan startar vid årsskiftet.
– Målen är att marknadsföra profilen och dess resultat, skapa och underhålla nätverk med industrin, bidra till att säkerställa framtida finansiering och att hjälpa till att samverka inom forskningsutbildningen, berättar Anita Andler.

Uppdaterad: 2010-03-11
Sidansvarig: Marcus Brohede

Project Leader

Anita Andler

Years: 2004-2008

Funding: 1400kkr